Weeden­senteret

Hva er cannabis og hvordan virker det på hjernen? Scroll ned for å få vite mer.

Dette er Cannabis-planten

Cannabis er en fellesbetegnelse på alle produkter som kommer fra planten Cannabis sativa. Det finnes mange varianter og underarter av denne planten. Det er hovedsakelig toppskuddene og plantekvaen fra hunnplantene som brukes i cannabis.

Klikk på de ulike delene av planten
for å lese mer

Cannabis består av flere kjemiske komponenter

Cannabisplanten inneholder mange forskjellige cannabinoider. De mest kjente cannabinoidene er THC og CBD. Det er disse to som bestemmer store deler av den opplevde effekten ved bruk av cannabis. Disse stoffene er fettløselige, og kan være i kroppen i lang tid avhengig av hvor ofte man bruker. Enkeltinntak av THC vil vanligvis kunne påvises i opptil én uke, og ved langvarige store inntak er det sjelden det kan spores i mer enn én måned.

Klikk på de ulike molekylene for å lese mer

Det finnes mange cannabis-produkter

Cannabis er en samlebetegnelse for alle produkter som fremstilles av cannabisplanten. I tillegg finnes det kjemisk fremstilte stoffer med cannabislignende virkninger. Det er hovedsakelig toppskuddene fra hunnplanten som brukes til marihuana, men flere deler av planten inneholder også virkestoffer som brukes for å lage hasj og ulike oljer. Alle disse produktene er regulert som narkotika og er i dag forbudt å bruke, lage, kjøpe, selge eller oppbevare.

Klikk på de ulike produktene
for å lese mer

Helsepåvirkning

Cannabis kan være skadelig for hjernen, særlig for en ung hjerne i utvikling. Normalt er ikke hjernen ferdig utviklet før du nærmer deg 25 år. Forskere er enige om at en hjerne i utvikling ikke bør utsettes for cannabis.

Les mer om helseeffekter
ved å klikke på knappene

Hvor kommer cannabisen fra?

Opprinnelig ble planten dyrket i varmere strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika, og der dyrkes det fortsatt mye. Hasjen som beslaglegges i Norge kommer stort sett fra Marokko og smugles hit via Spania og Nederland, men en stadig større del av den cannabisen som brukes i Europa er også dyrket her. Også i Norge er det avdekket flere cannabisplantasjer.

Dyrking av cannabis kan ha store negative miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Det kan hindre folks tilgang på vann og bidra til utslipp av miljøskadelige kjemikalier. Den illegale cannabishandelen er en av de viktigste måtene organiserte kriminelle og terrororganisasjoner finansierer andre ulovlige aktiviteter, som for eksempel menneskehandel og kjøp av andre ulovlige stoffer og våpen.

Klikk på knappen under for å styre flyet på veien mot Norge. Prøv å treffe de blå ringene. Trykk på høyre eller venstre side av skjermen for å styre.

Hasjen som beslaglegges i Norge kommer stort sett fra Marokko.

Den smugles hit via Spania og Nederland.

En stadig større del av den cannabisen som brukes i Europa er også dyrket her.

Også i Norge er det avdekket flere cannabisplantasjer.

Et sterkere rusmiddel enn tidligere

Hasj og marihuana har blitt et mye sterkere rusmiddel enn tidligere fordi innholdet av THC har økt, og er noe annet i dag enn det var for ti år siden. Gjennomsnittlig innhold av THC i hasj har økt fra rundt 10 % for ti år siden, til rundt 30 % i dag, men det er registrert THC-innhold helt opp til 45 %. Økt innhold av THC gir økt risiko for akutte og langsiktige helseskader. Klarer du å se styrkegraden på de ulike jointene?

Klikk på en joint og se svaret

Hvor mange bruker cannabis i Norge?

Mange tror kanskje at alle har prøvd cannabis, og i noen miljøer er det nok mer vanlig enn i andre. Undersøkelser blant ungdom viser at 91 % ikke har prøvd cannabis. Ungdata-undersøkelsen (2020) viser at på ungdomstrinnet har 5 % av guttene og 3 % av jentene prøvd cannabis siste året. På videregående er det flere som sier at de har prøvd; 19 % av guttene og 11 % av jentene svarer at de har prøvd siste året. For Oslo (2018) er tallene høyere enn ellers i landet og på VG3 i Oslo har 38 % av guttene og 23 % av jentene prøvd cannabis. Ifølge en europeisk skoleundersøkelse er norske ungdommers bruk av cannabis blant det laveste i Europa.

19 %
11 %
91 %

Bruk av cannabis er forbudt

Narkotikaforskriften slår fast at cannabis er narkotika, mens det i legemiddelloven er bestemt at tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika, inkludert cannabis, er forbudt. Alle produkter som kan lages av cannabisplanten er regulert som narkotika og er i dag forbudt å bruke, lage, kjøpe, selge eller oppbevare. Også kjemisk framstilt cannabis, syntetiske cannabinoider, betegnes som narkotika og er forbudt. Brudd på legemiddelloven er straffbart. Ungdom som tas for bruk av cannabis vil ofte bli ilagt en alternativ reaksjon fra politiet. Du kan lese mer om dette på politiet.no. Det er forbudt og straffbart å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Enkelte medisinske cannabisprodukt kan foreskrives av lege til en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av det. Dette er strengt regulert.

Regjerningen ønsker en rusreform hvor ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Rusreformen skal sikre bedre hjelp og oppfølging. Dette kan føre til endringer i narkotikalovgivningen, men det er et premiss fra regjeringen at narkotika fortsatt skal være forbudt.

Filmer

Toppskudd

Toppskuddet er selve blomsterdelen av hunnplanten. På cannabisplanten finnes det bittesmå kjertelhår fylt med harpiks, og i kjertelhårene på toppskuddet finner vi høyest konsentrasjon av THC, virkestoffet i cannabis som gir rus. Toppskuddet kan tørkes for å lage marihuana. Plantekvaen fra toppskuddet brukes for å lage hasj.

Blad

Bladene på planten er kjent over hele verden som et universelt symbol for cannabis, men de inneholder ofte veldig lite THC.

Stilk

Stilken bærer planten og blomsten, og inneholder veldig lite THC.

Hasj

Hasj er kvae, en seig væske fra planten, som er presset sammen med andre rester av cannabisplanten til det blir en brun klump. En liten hasjklump smuldres ofte opp og blandes med tobakk før den røykes.

Cannabisolje

Cannabisolje er planteolje trukket ut fra cannabisplanten ved hjelp av et løsemiddel. Oljen inneholder svært mye THC og svært lite CBD. Den kan blant annet røykes, tilsettes i mat og drikkes, eller tas rent i dråpeform.

Mat- og drikkevarer

Cannabis kan også puttes i drikke og mat, som for eksempel i brownies. Ved å innta cannabis i mat kommer ruseffekten mye senere enn ved røyking, gjerne én til tre timer etterpå, og den varer som regel lenger. Fordi man ikke kjenner rusen før lenge etter inntaket, gir det også større risiko for at man inntar for mye cannabis.

Marihuana

Marihuana, weed eller grønt, er blader og blomster fra cannabisplanten. Disse blir vanligvis tørket og kvernet opp til en krydderkonsistens, og røyket enten alene eller sammen med tobakk. THC-innholdet i marihuana varierer, men det er stort sett lavere enn i hasj.

CBD-olje

CBD-olje er også olje trukket ut fra cannabisplanten, men skal stort sett kun inneholde CBD og ikke THC og skal derfor ikke gi noen rus. Alle ekstrakter av cannabisplanten, også CBD-produkter, er klassifisert som narkotika i Norge fordi det inneholder varierende mengde med THC.

Syntetiske cannabinoider

Syntetisk cannabis, eller spice, er en stor gruppe rusmidler som er kjemisk produsert og har cannabisliknende effekter. De fleste av disse stoffene har mye sterkere virkninger sammenlignet med naturlige cannabisprodukter som hasj og marihuana, og med høyere risiko for å oppleve psykose og komplikasjoner ved inntak. Kjente skadevirkninger er høyt blodtrykk, høy puls, brystsmerter, hjerteinfarkt, bevisstløshet, kramper, uro, angst, panikkanfall, akutte psykoser og forverring av tidligere stabil psykisk sykdom.

THC

THC (tetrahydrocannabinol) er et psykoaktivt stoff som gir rusopplevelsen. THC forandrer måten hjernen fungerer på når man er ruset og kan føre til endringer i oppfattelse av virkeligheten, humør, bevissthet eller adferd, såkalte hallusinogene virkninger. Ved inntak av cannabis med høyt THC-innhold øker risikoen for helsefarlige konsekvenser, som f.eks. akutt psykose.

CBD

CBD (cannabidiol) gir ingen rusvirkning, men det kan dempe uønskede effekter av THC som angst, hukommelsesproblemer og psykotiske symptomer. Det er fortsatt mye man ikke vet om CBD og hvilke virkninger det kan ha, men det forskes mye på dette. Alle CBD-produkter inneholder varierende mengde av THC, og er derfor regulert som narkotika i Norge, men kan gis som legemiddel for blant annet alvorlig kreftsykdom, enkelte spesielle sykdommer og smertetilstander.

Weed 45% THC

Selv om snittet i Norge allerede er høyt på 30% har det blitt målt så høyt som 45%.

Om kampanjen

Når unge i dag har tilgang på uendelige mengder informasjon på internett, fra kilder som ikke alltid er like pålitelige, stiller det høyere krav til Helsedirektoratet som fag- og myndighetsorgan. Det finnes mange myter rundt cannabis – som både ufarliggjør stoffet, og som gjør det farligere enn det egentlig kan være. Weedensenteret skal derfor fungere som et digitalt vitensenter for cannabis, med balansert informasjon som lettere skal skape aksept hos en yngre målgruppe for at cannabis kan innebære en risiko i ung alder. I kampanjen har vi fokus på å få frem nyansert og faktabasert kunnskap, og ikke «fryktbasert» informasjon, slik at kampanjen kan bevisstgjøre ungdom på når og hvordan rusmidler kan utgjøre et problem – både for seg selv og vennene rundt dem. For bare gjennom dialog skaper vi mer tillit og åpenhet.
54%